ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย/ฝ่ายการตลาด

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป กล้าแสดงออก มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ร่าเริงแจ่มใส ขยัน และสามารถรับความกดดันได้
 • วุฒิ ปวส. – ปริญาตรี หากมีประสบการณ์ด้านการขายบ้านจัดสรร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการเจรจา ละเอียด รอบคอบ
 • มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับ ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พื้นฐานได้ดี

รายละเอียด

 • เงินเดือน 12,000 – 15,000 บาท ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน )  ( มากกว่า 3 ปีขึ้นไป รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ )
 • วางแผนการขาย และติดต่อหาลูกค้า
 • ปฎิบัติงานขายให้ดำเนินไปตามที่บริษัทกำหนด
 • เตรียมเอกสารงานขายได้ครบสมบูรณ์
 • ประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถทำงานเป็นทีมและติดต่อประสานงานกับ ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • เร่งติดตามงานก่อสร้างปละตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนส่งมอบบ้าน
 • หากมีความสามารถทางภาษาอังกฤษ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • จัดการและเรียกร้องงานซ่อมของลูกค้าให้ได้รับความพอใจสูงสุด

สวัสดิการ

 1. โบนัสประจำปี / ค่าคอมมิชชั่น (ขึ้นอยู่กับความสามารถในการขาย)
 2. ประกันสังคมตามกฎหมายกำหนด และประกันสุขภาพ
 3. กองทุนสลากออมสิน
 4. เบี้ยขยัน
 5. ชุดฟอร์มพนักงาน
 6. มีวันหยุด พักร้อน ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด
 7. กรณีทำงานต่างจังหวัด มีค่าที่พักและเบี้ยเลี้ยง

วิศวกร / โฟร์แมน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • อายุ 20 – 35 ปี
 • วุฒิ ปวส. – ปริญาตรี ( หากมีประสบการณ์การสร้างบ้านจัดสรร จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ )

รายละเอียด

 • ควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามแผนงาน
 • ควบคุมคุณภาพของงาน ทั้งวัสดุและฝีมือแรงงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานก่อสร้าง
 • ตรวจสอบ ควบคุม และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
 • มีทักษะในการเจรจา ละเอียด รอบคอบ
 • มีความสามารถทำงานเป็นทีมและติดต่อประสานงานกับ ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม พื้นฐานได้ดี
 • เงินเดือน 15,000 – 20,000 บาท ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน )
 • รายได้อื่นๆ คอมมิชชั่นในการขาย โบนัส ฯลฯ

สวัสดิการ

 • โบนัสประจำปี / ค่าคอมมิชชั่น (ขึ้นอยู่กับความสามารถในการขาย)
 • ประกันสังคมตามกฎหมายกำหนด และประกันสุขภาพ
 • กองทุนสลากออมสิน
 • เบี้ยขยัน
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • มีวันหยุด พักร้อน ลาป่วย ลากิจ
 • กรณีทำงานต่างจังหวัด มีค่าที่พักและเบี้ยเลี้ยง