รายละเอียด

 • 141.50 Sq.m
 • 3 bedroom
 • 3 bathrooms
 • 2 livingroom
 • 2 kitchen
 • 1 dining area

Start 4.xx MB

รายละเอียด

 • 160 Sq.m
 • 3 bedroom
 • 3 bathrooms
 • 1 livingroom
 • 1 kitchen
 • 1 dining area
 • 2 car garage

Start 4.xx MB